Copyright © https://mongoose-os.com

Mongoose OS Forum

frame

am i out of coding space of 4m in esp32

nihalaknihalak jaipur,india

[May 11 23:56:15.333] mgos_init2 demo-js 1.0 (20180511-181229/???)
[May 11 23:56:15.334] mgos_init2 Mongoose OS 2018051118 (20180511-181226/???)
[May 11 23:56:15.355] mgos_init2 CPU: 160 MHz, RAM: 158636 total, 119180 free
[May 11 23:56:15.357] mg_lwip_if_init Mongoose 6.11, LwIP 1.5.0
[May 11 23:56:15.358] mg_ssl_if_init mbed TLS 2.8.0
[May 11 23:56:15.359] mgos_hal_freertos_pr ESP-IDF v3.0-rc1-r7
[May 11 23:56:15.360] mgos_hal_freertos_pr Boot partition: app_0; flash: 4M
[May 11 23:56:15.362] mgos_vfs_dev_open esp32part ({"label": "fs_0", "subtype": 130}) -> 0x3ffe2e94
[May 11 23:56:15.366] mgos_vfs_mount Mount SPIFFS @ / (dev 0x3ffe2e94, opts {"encr": false}) -> 0x3ffe2ea4
[May 11 23:56:15.371] mgos_vfs_mount /: size 233681, used: 142819, free: 90862
[May 11 23:56:15.447] mgos_sys_config_init MAC: 30AEA44163B4
[May 11 23:56:15.450] mgos_sys_config_init WDT: 30 seconds
[May 11 23:56:15.452] mgos_i2c_create I2C0 init ok (SDA: 32, SCL: 33, freq: 100000)
[May 11 23:56:15.463] mgos_wifi_get_next_s WiFi STA: Using config 0
[May 11 23:56:15.464] mgos_wifi_setup WiFi mode: STA
[May 11 23:56:15.472] esp32_wifi_set_mode WiFi mode: STA
[May 11 23:56:15.485] E (608) wifi: esp_wifi_set_mode 782 wifi is not init
[May 11 23:56:15.487] I (608) wifi: wifi firmware version: c202b34
[May 11 23:56:15.489] I (618) wifi: config NVS flash: enabled
[May 11 23:56:15.495] I (618) wifi: config nano formating: disabled
[May 11 23:56:15.497] I (628) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
[May 11 23:56:15.500] I (628) wifi: Init data frame dynamic rx buffer num: 64
[May 11 23:56:15.506] I (638) wifi: Init management frame dynamic rx buffer num: 64
[May 11 23:56:15.514] I (638) wifi: wifi driver task: 3ffe5370, prio:23, stack:4096
[May 11 23:56:15.517] I (648) wifi: Init static rx buffer num: 10
[May 11 23:56:15.524] I (648) wifi: Init dynamic rx buffer num: 0
[May 11 23:56:15.526] I (658) wifi: wifi power manager task: 0x3ffe9f8c prio: 21 stack: 2560
[May 11 23:56:15.534] I (658) wpa: WPA2 ENTERPRISE VERSION: [v2.0] disable
[May 11 23:56:15.549]
[May 11 23:56:15.549] mgos_wifi_setup_sta WiFi STA: Connecting to Barma Baba
[May 11 23:56:15.552] E (678) wifi: esp_wifi_connect 859 wifi not start
[May 11 23:56:15.607] ?[0;32mI (738) phy: phy_version: 383.0, 79a622c, Jan 30 2018, 15:38:06, 0, 0?[0m
[May 11 23:56:15.610] I (738) wifi: mode : sta (30:ae:a4:41:63:b4)
[May 11 23:56:15.621] mgos_http_server_ini HTTP server started on [80]
[May 11 23:56:15.901] start_advertising BT device name esp32_4163B4
[May 11 23:56:15.912] esp32_gap_ev_handler BLE advertising started
[May 11 23:56:15.921] mgos_bt_common_init Bluetooth init ok, pairing enabled, 0 paired devices
[May 11 23:56:15.932] esp32_bt_gatts_ev Starting BT service 5f6d4f53-5f43-4647-5f53-56435f49445f
[May 11 23:56:15.944] esp32_bt_gatts_ev Starting BT service 5f6d4f53-5f44-4247-5f53-56435f49445f
[May 11 23:56:15.965] mgos_ota_shadow_init OTA over shadow initialised
[May 11 23:56:15.968] mgos_ota_http_client Init done, ota_lib=(null), ota handler 1
[May 11 23:56:15.974] esp32_bt_gatts_ev Starting BT service 5f6d4f53-5f52-5043-5f53-56435f49445f
[May 11 23:56:15.984] mg_rpc_channel_uart 0x3ffebf98 UART0
[May 11 23:56:15.987] mgos_init Init done, RAM: 187956 total, 80536 free, 80536 min free
[May 11 23:56:16.050] Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Unhandled debug exception)
[May 11 23:56:16.053] Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (mgos)
[May 11 23:56:16.061] Core 0 register dump:
[May 11 23:56:16.062] PC : 0x4000c2e4 PS : 0x00060536 A0 : 0x800fbcc5 A1 : 0x3ffe05b0
[May 11 23:56:16.069] A2 : 0x3ffe05c0 A3 : 0x3ffe23b0 A4 : 0x00000040 A5 : 0x3ffe05c0
[May 11 23:56:16.090] A6 : 0x3f40dbd8 A7 : 0x3ffec6c8 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3ffe0730
[May 11 23:56:16.093] A10 : 0x3ffe23b0 A11 : 0x00000000 A12 : 0x0000005e A13 : 0x00000200
[May 11 23:56:16.099] A14 : 0x00000004 A15 : 0x00000001 SAR : 0x00000010 EXCCAUSE: 0x00000001
[May 11 23:56:16.104] EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0x00000003
[May 11 23:56:16.107]
[May 11 23:56:16.111] Backtrace: 0x4000c2e4 0x400fbcc2 0x400fd1e5 0x400fd888 0x400fd938 0x400fd9cc 0x400fda64 0x400fdaec 0x400fdbb7 0x400fdc84 0x400fdd0c 0x400fdd94 0x400fc266 0x400fc314 0x400fc3a2 0x400fc482 0x400fd753 0x400fd7e7 0x400fd888 0x400fd938 0x400fd9cc 0x400fda64 0x400fdaec 0x400fdbb7 0x400fdc84 0x400fdd0c 0x400fdd94 0x400fc266 0x400fc314 0x400fc3a2 0x400fc482 0x400fd753 0x400fd888 0x400fd938 0x400fd9cc 0x400fda64 0x400fdaec 0x400fdbb7 0x400fdc84 0x400fdd0c 0x400fdd94 0x400fc266 0x400fc314 0x400fc3a2 0x400fc482 0x400fcf0b 0x400fcf87 0x400fd030 0x400fd5fe 0x400fd888 0x400fd938
[May 11 23:56:16.156] --- BEGIN CORE DUMP ---
[May 11 23:56:16.157] {"arch": "ESP32", "cause": 1,
[May 11 23:56:16.164] "REGS": {"addr": 1073544736, "data": "
[May 11 23:56:16.166] 5MIAQMW8D4CwBf4/wAX+P7Aj/j9AAAAAwAX+P9jbQD/Ixv4/AAAAADAH/j+wI/4/AAAAAF4AAAAAAgAABAAAAAEAAADvvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7vvq3e776t3u++rd7gwgBA9sIAQAMAAAAQAAAAAAAAAAEAAADvvq3e776t3iYFBgDUN/k/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"},
[May 11 23:56:16.222] "DRAM": {"addr": 1073405952, "data": "
[May 11 23:56:16.223] iW7LAN+gITAga87GQIEIZAAAAADANQhAAAAAAAAAAAAECfw/BAn8PwAAAAAAAAAAqcT5P6nE+T8BAAAAAAAAAEoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABKAAAA
[May 11 23:56:16.232] AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYN/4/bDf+PwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFwz/j+EPPw/DDf+P7g2/j8AAAAA
[May 11 23:56:16.256] xOD6P9xbGUD0WxlA3FsZQPRbGUAAMABALDAAQEQwAEAYYhlAYDAAQLgwAED4MABALDEAQGxcGUCYvAhAHDUAQGQ1AECUNQBA0DUAQLQ2AECYPwBAQGMZQBA3AEA0NwBA
[May 11 23:56:16.261] CGAZQPA3AEBMZRlAcDsAQExAAEAsYBlAfGMZQNw7AEBsYBlAsGAZQMRhGUCQPQBAtD0AQPQ9AED8twhASEEAQJy4CECkQQBAwEEAQPxBAEA0PhlANEMAQHRDAEDAQwBA
[May 11 23:56:16.268] FEQAQFhEAEBsRABAgEQAQAhFAEA8RQBAkEUAQOBFAEA4RgBABKYdQKhAGUBARwBADEEZQPhHAECASABAREsAQKhMAEDsTABAGE0AQIxNAEDUwAhAGI8ZQBBOAEBEjxlA
[May 11 23:56:16.275] EJIZQAAAAAAMUQBAVFEAQITHCEDgkhlAkFIAQJCTGUCMUwBA8FQAQEyWGUDslhlAHJcZQKCXGUDkWABAAFoAQGhaAEBMWwBAvFsAQBDBCEBQXQBA7F0AQGRfAEDIXwBA
[May 11 23:56:16.284] BGAAQAAAAAAUoxlAzGEAQGhiAECQYgBAqGIAQLisGUBkZQBA1GUAQCCvGUAAAAAA70AVAAAAQAAAAAEAABAAAAABAAD//wAAAAAAAAAAAAAB

guys please help me
am i out of space?
what does this mean-----Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Unhandled debug exception)
[May 11 23:56:16.053] Debug exception reason: Stack canary watchpoint triggered (mgos)

Sign In or Register to comment.